Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt

Đặc tính nổi bật

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt

Thông số kỹ thuật

Thư viện

Các phiên bản màu

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Trắng Ngọc Trai

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Trắng Ngọc Trai

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Tím

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Tím

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Xanh

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Xanh

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Titan

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Titan

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Trắng Ngọc Trai
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Trắng Ngọc Trai
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Tím
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Tím
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Xanh
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Xanh
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Titan
Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản đặc biệt - Màu Titan
Chat với chúng tôi